“Du lịch là thứ duy nhất bạn phải bỏ tiền mua

Nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.”

 

 

 

 

 

“Thế giới là 1 cuốn sách, và ai không đi chỉ đọc được 1 trang”

 

 

 

“Hãy chỉ nhớ những kỹ niệm

và để lại những dấu chân”

“Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm

Và để lại những dấu chân.”

“Không phải ai lang thang cũng là đi lạc”

 

 

 

 

 

 

“Không phải ai lang thang cũng là đi lạc”

 

 

“Thế giới là 1 cuốn sách, và ai không đi chỉ đọc được 1 trang”

– ST. Angusstine

 

 

 

 

 

 

“Thế giới là 1 cuốn sách, và ai không đi chỉ đọc được 1 trang”

– ST. Angusstine

 
 
 
 
 

“Du lịch sẽ giết chết thành kiến, cố chấp và bảo thủ.”

“Du lịch sẽ giết chết thành kiến, cố chấp và bảo thủ.”

 

tour quy nhơn 1 ngàyXem thêm...

TEAM BUILDING

TOUR DÃ NGOẠI

Blog du lịchXem thêm...